Impact

Buro Ter Zake heeft een simpele missie: Impact maken door verbindingen te leggen.

De wereld is dynamischer dan ooit. Organisaties, medewerkers en alle andere betrokkenen werken samen in een snelle, kritische wereld waarin kennis vrij te verkrijgen is en grote hoeveelheden informatie ons om de oren vliegen. Dit creëert nieuwe vragen op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, communiceren en leren.

Met Buro Ter Zake kunnen we vooral beweging tot stand brengen door de juiste mensen te raken. We werken daarom vooral aan het trainen van leiders en opleiders binnen een organisatie. We certificeren trainers in opdracht van MapsTell, om zo een begripvolle wereld te creëren. Ondernemers worden begeleid in samenwerking met andere professionals, omdat deze altijd meer dan één uitdaging ondergaan. Leiders worden begeleid op basis van gedrag, waardoor persoonlijke kenmerken en vaardigheden worden benut in de praktijk. Leerlijnen en trainingen werken uit op maat. Geen copy paste, maar een basis waardoor de opleiders en studenten binnen de organisatie op de juiste wijze ondersteund worden op verrassende wijze. Door internationaal actief te zijn spreken we niet alleen vloeiend de talen die binnen de landsgrenzen worden gevoerd, maar ook de taal van verschillende culturen.